Entertainment & Leisure

S
Strike Bowl
Yuki Simpang Raya lt 3, Jln Sisingamangaraja No 77
I
Inul Vizta - Centre Point
Komplek Centre Point Blok M No. 10-12
I
Inul Vizta - Palang Merah
Jl. Palang Merah No 21.